FRANCISCO MORANDEIRA VAZQUEZ

ID/REF:   1416
PROPIEDAD:  
DNI:   33228030E
DIIRECCIÓN:   RUA LIÑARES Nº 6
CODIGO POSTAL:   15189
POBLACIÓN:   CULLEREDO
PROVINCIA:   A CORUÑA
MOVIL:   679984506